Vælg en side

Hvad koster en begravelse i gennemsnit?

Ifølge landsforeningen Liv&Død koster en begravelse eller bisættelse et sted mellem 20.000 og 25.000 kroner, inklusive udgifter til bedemandens service og arbejde, køb og vedligeholdelse af gravsted samt eventuel kremering.

I denne artikel vil vi belyse de udgifter der typisk opstår i forbindelse med en bisættelse eller begravelse i Randers.

Typiske udgifter til en bedemand

Mange er af den opfattelse at grunden til de høje udgifter ved en begravelse eller bisættelse er på grund af bedemandens ydelser og priser. Ifølge Begravelse Danmark ligger udgifterne til en bedemand i gennemsnit på 12.000-15.000 kroner.

Midt i en sorgfyldt periode kan du som efterladt have svært ved at overskue planlægningen af en begravelse eller bisættelse. Her er bedemanden din praktiske hjælp og en erfaren støtte. Som bedemand sørger man så vidt muligt at opfylde dine ønsker for begravelsens forløb. Bedemanden ved hvad der lovmæssigt kan lade sig gøre. Vær ikke tilbageholdende med ønsker og forespørgsler, for ofte kan mere lade sig gøre end du måske tror og regner med.

Bedemandens services og ydelser stækker sig over meget. Herunder er en liste over ydelser bedemanden ofte kan hjælpe dig med.

Prisoverslag over udgifter

Bedemanden kan hjælpe dig med at udfærdige et prisoverslag over udgifterne ved begravelsen

Kistekørsel

Bedemanden kan sørge for kistekørsel med afdøde til højtideligheden, kirkegården eller krematorium

Urnetransport

Bedemanden kan være behjælpelig med transport af urne

Økonimisk begravelseshjælp

Bedemanden kan sørge for at berettiget begravelseshjælp udbetales til boet

Koordinering

Bedemanden kan koordinere aftaler med stenhugger, blomsterhandler, dagblade, organist med flere

Afgivning af bestillinger

Bedemanden kan sørge for at bestilling til kirkegård og krematorium afgives

Anmeldelse af dødsfald

Bedemanden kan anmelde dødsfald til begravelsesmyndigheden, forsikringsselskab og fagforening

Iklædning og afhentning

Bedemanden kan være en hjælp til afhentning og iklædning af afdøde

Hvad kan en bedemand hjælpe med?

I videoen er opsummeret hvad en bedemand kan hjælpe med. Se den! Den besvarer mange spørgsmål på kort tid.

Andre leverandører

På begravelsesregningen vil der ofte være udgifter til en række udgifter fra andre leverandører. De variere meget i størrelse afhængig af din og andre pårørendes ønsker. De kan eksempelvis være nogen af de følgende. 

Dødsannonce eller takkeannonce

Oppyntning af kirke og kapel

Tryk af salmer og sange

Stenhugger og gravsten

Blomster og kranse

Offentlige leverancer

Alt efter hvilke ønsker du eller dine pårørende har til begravelsen/bisættelsen kan priserne til offentlige leverancer også variere en del.

Rundt om i landet varierer priserne på de enkelte kirkegårde eller krematorier.

Kremation

Gravsted, gravning og istandsættelse

Kapelsal med betjening

Orgelspil og/eller korsang

Opbevaring i kapel

Planlægning letter forløbet

Et velplanlagt forløb letter byrden. Derfor er det en god idé at spørge så meget så muligt og lade bedemanden hjælpe med så meget som nødvendigt er. Læs artiklen “Hvad skal du have med til bedemanden” for at lette forløbet så meget som muligt.

FAQ

Hvad koster en begravelse?

Ifølge landsforeningen Liv&Død koster en begravelse eller bisættelse et sted mellem 20.000 og 25.000 kroner, inklusive udgifter til bedemandens service og arbejde, køb og vedligeholdelse af gravsted samt eventuel kremering.

Hvad koster en bedemand?

Ifølge Begravelse Danmark ligger udgifterne til en bedemand i gennemsnit på 12.000-15.000 kroner.

Kan man få tilskud til begravelse?

I nogen tilfælde er der økonomisk støtte at hente. Bedemanden kan hjælpe med at finde ud af hvilke tilskud du kan få.

KONTAKT OS

– Vil vil gerne tale med dig –

Skriv til os