Vælg en side

Begravelse eller bisættelse?

Begravelse og bisættelse omtales ofte af samme betegnelse – nemlig begravelse. Men der er stor forskel dem. Ved en begravelse nedsænkes kisten i jorden og ceremonien afsluttes ofte med en salme på stedet. Ved en bisættelse køres kisten bort til krematorium og pårørende samles til en efterfølgende endelig afsked ved urnegravstedet eller en anden ceremoni.

Sådan foregår en begravelse eller bisættelse

Når et menneske afgår ved døden er der en god del at skulle forholde sig til. Ofte står første beslutning på om afdøde skal begraves eller bisættes. Hos os ved Randers Begravelse har vi stor ekspertise i at udføre begge typer ceremoni. 

En begravelse i Randers og en bisættelse i Randers har det tilfælles at de begge skal danne rammen for en værdig, intim og personlig afsked med afdøde.

Selve ceremonien og afskeden sker typisk ved en borgerlig begravelse/bisættelse i kapellet eller ved en klassisk højtidelighed i kirken. Dog kan det efter aftale med sognepræsten i Randers Nordre Prosvti eller Randers Søndre Provsti aftales at begravelse eller bisættelse foregør et andet sted end i kirken.

Pårørende og famile deltager i ritualet uagtet om det er en begravelse eller en bisættelse. Derfor er valg af salmer, indholdes i præstens prædiken samt måden personlige taler afvikles på typisk ens. 

Begravelser i tal

I 2018 blev der foretaget 45.834 kirkelige begravelser. Altså blev tæt på 83% af alle afgåede begravet/bisat under medvirken af en præst. 

 

Hvad er begravelse?

Når kisten nedsænkes i jorden på det valgte gravsted kaldes det en begravelse.

Ordet bruges dog ofte også hele generelt for hele ceremonien der afholdes for den afdøde.

Hvordan foregår en begravelse?

En kirkelig begravelse begynder ved at organisten indleder ceremonien ved at spille et stykke musik mens pårørende og gæster kan samle tankerne. Derefter synges en salme før præsten hilser velkommen.

Præsten beder en bøn ved alteret og læser en Bibeltekst. Derefter synges endnu en salme og præsten holder dernæst en tale, enten fra prædikestolen eller ved kisten.

Pårørende kan stå for valg af salmer hvis det er et ønske.

Efter talen og endnu en salme bæres kisten ud til et udvalgt gravsted på kirkegården ledsaget af præsten. Kisten nedsænkes og præsten påkaster jord med ordene “af jord er du kommet, til jord skal du blive, af jorden skal du igen opstå”. Sammen beder man fadervor og der synges en afsluttende salme ved graven.

Kirken sørger efterfølgende for komplet tildækning af kisten samt oppyntning af gravstedet. 

Hvad er bisættelse?

Når kisten brændes på krematorium og afdødes aske hældes i en urne kaldes det en bisættelse. Asken kan så efterfølgende nedsættes i gravsted eller spredes over havet.  

Hvordan foregår en bisættelse?

En kirkelig bisættelse begynder ved at organisten indleder ceremonien ved at spille et stykke musik mens pårørende og gæster kan samle tankerne. Derefter synges en salme før præsten hilser velkommen.

Præsten beder en bøn ved alteret og læser en Bibeltekst. Derefter synges endnu en salme og præsten holder dernæst en tale, enten fra prædikestolen eller ved kisten.

Pårørende kan stå for valg af salmer hvis det er et ønske.

Efter talen og endnu en salme jordpåkastes der med ordene “af jord er du kommet, til jord skal du blive, af jorden skal du igen opstå”. Derefter bedes fadervor.

Efter jordpåkastelsen synges en afsluttende salme og kisten bæres dernæst, af familie og nærmeste pårørende, ud til rustvognen som transporterer kisten til brænding i et krematorium.

Ceremonien afsluttes ved at rustvognen kører fra kirken mens kirkeklokken ringe 9 bedeslag. Urnen med afdødes aske udleveres oftest efter 8-14 dage efter. Ceremoniens længde og struktur kan typisk aftales med præsten.

Askespredning

Det lade sig gøre at asken skal spredes over åbent hav, hvis afdøde på skrift har tilkendegivet ønske derom.

Ønsket kan afgives enten ved at bruger selvbetjeningsløsningen på borger.dk alternativt kan ønsket også nedfældes på papir. Du skal blot sørge for at huske at angive både navn, adresse, cpr. nummer, dato og underskrift.

Kravet om skiftelig dokumentation for askespredning over åbent hav kan, i nogen tilfælde afviges. Men kun i tilfælde hvor der ikke hersker nogen tvivl om at det var afdødes ønske.

Det er ikke tilladt at nedsænke urnen i havet eller sprede asken over en sø. Det er de efterladte der skal sørge for at asken, uden det vækker opsigt, spredes over åbent hav eller en større bugt eller fjord. 

Borgerlig begravelse

Idag er der ikke nogen specifikke krav til hvordan en borgerlig begravelsesceremoni skal foregå.

Der skal dog normalt betales et beløb for leje af kapel og dækning af udgifter til organist og kor hvis det er en del af ceremonien.

Hvad betyder udsang?

Ordet stammer fra de traditioner der var i forbindelse med at synge afdøde ud fra hjemmet. Det skete i praksis i forbindelse med at afdøde blev lagt i kiste og flyttet fra hjemmet til stedet hvor ceremonien skulle afholdes.

I dag vælger mange at bruge udsangen som et øjeblik til at mindes afdøde.

Hvad er begravelseshjælp?

Der findes flere typer begravelseshjælp. Nogen fagfoeninger og sygesikringer yder begravelseshjælp. Se satserne for medlemmer af Sygeforsikringen Danmark.

 Begravelseshjælp er en økonomisk ydelse iforbindelse med udgifter en en begravelse eller bisættelse.

Der kan også søges økonomisk støtte fra det offentlige. På Borger.dk kan du læse om taksterne for offentlig begravelseshjælp

 

KONTAKT OS

– Vil vil gerne tale med dig –

Skriv til os