Vælg en side

Begravelse uden bedemand

Begravelse eller bisættelse – giv besked digitalt Dør din nære, skal du eller bedemanden ordne visse papirer, før begravelse eller bisættelse kan finde sted. De fleste lader en bedemand klare papirarbejdet. Klarer du papirarbejdet selv, skal du som regel betale...

Urnegravsted

Et urnegravsted er i princippet det samme som et kistegravsted, hvor du har et afgrænset areal, typisk indrammet af sten eller hæk. Et urnegravsted er et areal på minimum ½m2. Urnegravsted benyttes i forbindelse med bisættelse, hvor den afdøde sættes i jorden efter...

Hvad koster en bisættelse i Randers?

I modsætning til en begravelse, hvor kisten nedsænkes i jorden efter ceremonien i kirken, så køres kisten til et krematorium ved en bisættelse. En bisættelse i Randers vil ofte være et ønske fra afdøde eller nærmeste familie, som herefter skal tage stilling til om...

Kirkegårdstakster 2020

Obligatorisk vedligeholdelse: For nedennævnte gravpladser skal der tegnes legataftale, som gælder i gravpladsens fredningsperiode. GIAS Pris pr. år nr. inkl. moms Erhvervelse og fornyelse af gravsted: Prisen for erhvervelse af et gravsted dækker den første...

Hvad koster det at blive begravet på de ukendtes?

I gennemsnit koster det 4.940 kr. for en urne at blive nedsat i de ukendtes fællesgrav . En plads i en anonym fællesgrav betyder, at du som pårørende ikke får oplyst hvor i kirkegårdens fællesareal urnen nedsættes. Ligeledes er det ikke muligt at deltage ved...